Poddanie się leczeniu odwykowemu jest z reguły czynem dobrowolnym, ale ze względu na szkodliwość społeczną osób uzależnionych od alkoholu zostały także przewidziane sytuacje przymusowego poddania [...]